Sistem myKendiri

Pengumuman

Sistem myKendiri

4 Mac 2020

Sistem myKendiri merupakan Sistem Penilaian Kendiri Pengendali Pusat Jagaan bagi memastikan semua Pusat Jagaan Berdaftar mencapai standard minimum yang ditetapkan Akta Pusat Jagaan 1993 [Akta 506] dan Peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994. (myKendiri)

[+Selanjutnya]

Pertanyaan dan Aduan

Cawangan Pemeriksaan
Bahagian Perundangan & Penguatkuasaan
Jabatan Kebajikan Masyarakat
  • helpdesk_mykendiri@jkm.gov.my