Sistem myKendiri

Sistem myKendiri

Sistem myKendiri merupakan Sistem Penilaian Kendiri Pengendali Pusat Jagaan bagi memastikan semua Pusat Jagaan Berdaftar mencapai standard minimum yang ditetapkan Akta Pusat Jagaan 1993 [Akta 506] dan Peraturan-peraturan Pusat Jagaan 1994. (myKendiri)