Sistem mySACC


JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT

Sistem mySACC

SISTEM PENILAIAN KENDIRI PENGENDALI PUSAT JAGAAN

[Penilaian Kendiri Pengendali Pusat Jagaan merupakan pengisytiharan/ penilaian secara benar
oleh Pengendali berhubung pengoperasian sesebuah pusat jagaan bagi pematuhan terhadap
Akta Pusat Jagaan 1993 dan Peraturan-Peraturan Pusat Jagaan 1994]


 
Daftar
  1. Sila pastikan pusat jagaan anda mempunyai no perakuan yg sah dengan JKM
  2. Sila berhubung dengan PKMD yang berdekatan
(Sila lengkapkan ruangan kosong yang telah disediakan.)


Contoh: 211211121234

Contoh 1 : A/BC001/2020
atau
Contoh 2 : A/BCD EF 001/2020

*minimum 1 huruf besar
*minimum 1 huruf kecil
*minimum 1 nombor
*minimum 8 aksara